Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Nabór wniosków do zgłoszenia do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

2 marca 2023

Wiszący zabytek

Dofinansowaniem mogą być objęte prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Nabór wniosków na dotacje dla właścicieli takich obiektów będzie prowadziło Województwo Podlaskie do 9 marca br. O jego ogłoszeniu zdecydował zarząd województwa podczas czwartkowego (02.03) posiedzenia.

– Dbałość o zabytki szczególnie leży na sercu obecnemu zarządowi. Świadczą o tym rekordowe dotacje przekazywane na tego typu obiekty z budżetu województwa i programu regionalnego w ciągu ostatnich czterech lat. Tylko w ramach pieniędzy budżetowych odrestaurowano w tym czasie blisko 200 zabytków w regionie. Potrzeb wciąż jest wiele, dlatego rządowy program to ogromne wsparcie w tym obszarze – mówił marszałek Artur Kosicki.

Wsparcie jest kierowane bezpośrednio do samorządu województwa, a za jego pośrednictwem, również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami.

Dofinansowanie może wynosić maksymalnie 98 proc. wartości inwestycji, a minimalny wkład własny to 2 proc. Wnioskodawcy mogą starać się o wsparcie w jednej z trzech kategorii: do 150 tys. zł, do 500 tys.  zł oraz do 3,5 mln zł.

Wnioski o dotacje należy składać w siedzibie głównej urzędu marszałkowskiego, przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 w Kancelarii Ogólnej – na parterze budynku, pokój 022, do dnia 9 marca br. do godz. 15.30. Zgłoszenia należy składać na formularzu, który znajduje się w załączeniu.

Dodatkowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Referatu Kultury w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP, tel. 85 66 54 858, 85 66 54 861.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie gov.pl. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

źródło: gov.pl, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

2 marca 2023

Powrót na początek strony