Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Nasza historia - nasza duma. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

15 maja 2023

dwie osoby podczas gotowania

Koło Gospodyń Wiejskich w Popławach złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Nasza historia - nasza duma” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres siedmiu dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 15 maja do dnia
21 maja br. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: Krzysztof Duszyński

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

15 maja 2023

Powrót na początek strony