Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

,,Nasza tradycja świąteczna” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

30 listopada 2023

dwie świece

,,Nasza tradycja świąteczna” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

W dniu 29 listopada 2023 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Łapiczach „Łapiczanki” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Nasza tradycja świąteczna” – z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości  na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: anna.wiewiora@podlaskie.eu w terminie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 6 grudnia 2023 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Publikujący: Dawid Korpacz

30 listopada 2023

Powrót na początek strony