Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Nowodworce - wakacyjna lekcja historii. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

25 maja 2023

Kilka osób jadących na koniach

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowodworcach dnia 24 maja br. złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Nowodworce - wakacyjna lekcja historii” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres siedmiu dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 25 maja do dnia 31 maja br.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane. W załączeniu oferta zadania publicznego.

źródło: Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
fot.: UMWP

Publikujący: Edyta Chodakowska-Kieżel

25 maja 2023

Powrót na początek strony