Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Obchody 105 rocznicy Powstania Sejneńskiego. Rewitalizacja pomnika Postania Sejneńskiego 1919 roku i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńsko-Suwalskiej” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

14 maja 2024

W dniu 13 maja 2024 r. Sejneńskie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami w Sejnach złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Obchody 105 rocznicy Powstania Sejneńskiego. Rewitalizacja pomnika Postania Sejneńskiego 1919 roku i Czynu Niepodległościowego Ziemi Sejneńsko-Suwalskiej” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr.debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 14 maja 2024 r. do dnia 20 maja 2024 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Publikujący: Dawid Korpacz

14 maja 2024

Powrót na początek strony