Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs ofert. 800 tys. zł na działania w sferze mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

2 stycznia 2024

Grafika z treścią nawiązującą do poniższego artykuł€

konkurs ofert. 800 tys. zł na działania w sferze mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe oraz kościoły i związki wyznaniowe. Ofertę należy złożyć elektronicznie za pośrednictwem serwisu witkac.pl w terminie od 2 do 23 stycznia br.

Konkurs podzielony jest na trzy zadania. Mieszkańcy województwa podlaskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu:

  • wspieranie inicjatyw kulturalnych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego. Na zadanie przeznaczona jest pula 350 tys. zł;
  • popularyzację działań kulturalnych realizowanych przez mniejszości narodowe i etniczne lub dla mniejszości narodowych i etnicznych poprzez organizację bezpłatnych imprez i wydarzeń kulturalnych, szczególnie o znaczeniu ponadlokalnym. Do dyspozycji jest łącznie 350 tys. zł;
  • wydawanie niekomercyjnych opracowań, wydawnictw książkowych, literackich upowszechniających kulturę i historię mniejszości narodowych i etnicznych ze szczególnym uwzględnieniem materialnego i niematerialnego dziedzictwa województwa podlaskiego. Na zadanie przeznaczono łącznie 100 tys. zł.

Celem powyższych zadań jest realizacja przedsięwzięć polegających na budowaniu dialogu, promowaniu twórczości literackiej oraz popularyzacji i ochronie elementów kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

Zadania publiczne zlecone w ramach otwartego konkursu ofert będą realizowane od  01 kwietnia do 31 grudnia br.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w załącznikach poniżej.

Paulina Tołcz
red.: Małgorzata Sawicka

Opublikował: Krystian Guzewicz

2 stycznia 2024

Powrót na początek strony