Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Otwórzmy bramy” – oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu

8 grudnia 2023

Setna rocznica powstania Białostockiej Chorągwi Harcerskiej 0 1.jpg

„Otwórzmy bramy” – oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu / Cezary Rutkowski

W dniu 8 grudnia 2023 r. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Harcerskich „Otwórzmy Bramy” złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: Publikacja „Kronika harcerska 5 Białostockiej Drużyny Męskiej im. T. Kościuszki z 1925 r.”- z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: anna.wiewiora@podlaskie.eu w terminie od dnia 8 grudnia 2023 r. do dnia 14 grudnia 2023 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Publikujący: Monika Pańko

8 grudnia 2023

Powrót na początek strony