Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Podlaskie tradycje wielkanocne w Dąbrowie Białostockiej’- oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

1 marca 2024

Zabawnie ułożone marchewki i kiełbasy.

stół wielkanocny / UMWP

Ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Podlaskie tradycje wielkanocne w Dąbrowie Białostockiej” Koło Gospodyń Wiejskich „Lilie i Tulipany” złożyło 26 lutego 2024 r. Oferta została złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: anna.wiewiora@podlaskie.eu w terminie od dnia 01 marca 2024 r. do dnia 07 marca 2024 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Publikujący: Aneta Kursa

1 marca 2024

Powrót na początek strony