Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Posiedzenie rady skansenu w Nowogrodzie

12 maja 2023

Rada skansenu w Nowogrodzie / Maciej Gryguc

Są autorytetami z różnych dziedzin i regionów kraju, a swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystają na rzecz Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie. W piątek, 12 maja pracę rozpoczęła rada placówki, w której samorząd województwa podlaskiego reprezentują wicemarszałek Marek Olbryś, a także Agata Puchalska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego urzędu marszałkowskiego oraz Dorota Łapiak, dyrektor Muzeum Rolnictwa im. księdza Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

- Rada Skansenu to bardzo ważny organizm, który będzie wspomagać administracyjne działania samorządu województwa i dyrekcji placówki. Od czerwca ubiegłego roku, kiedy skansen został jednostką Województwa Podlaskiego, przekonaliśmy się jak wiele wymaga pracy. Nawet takiej od podstaw, przy ratowaniu i rewitalizacji materialnej substancji „domu wszystkich Kurpiów”. Od ludzi zaproszonych do Rady będziemy dużo wymagać i - mam wrażenie - będziemy im wiele zawdzięczać. To profesjonaliści w dziedzinie zajmowania się dziedzictwem narodowym, etnografią, kulturą, regionalizmem architekturą...  Czują kulturę Kurpiów polskich, znają trendy,  przepisy i estetykę kultury ludowej. Te nazwiska i osobowości są gwarancją, że bardzo poważnie podchodzimy do ratowania naszej "perły". Jestem szczęśliwy ze spotkania w takim gronie - powiedział wicemarszałek Marek Olbryś zapowiadając naukowe analizy, które miałyby wykazać, że Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie nie jest drugim, a najstarszym muzeum tego typu na ziemiach polskich.

Wicemarszałek Marek Olbryś otworzył pierwsze posiedzenie rady i przy pomocy Juliusza Jakimowicza, dyrektora Skansenu, wręczył nominacje zaproszonym do niej osobom   

- To wyjątkowe miejsce przede wszystkim z uwagi na zgromadzone tu obiekty, unikalne zasoby drewnianej architektury, która odchodzi w zapomnienie, a powinna być traktowana jako bezcenne świadectwo tradycji i naszego dziedzictwa kulturowego - stwierdził profesor Jerzy Uścinowicz z Politechniki Białostockiej.

W składzie rady znalazł się m. in. także Jacek Chętnik, wnuk twórcy Skansenu Adama Chętnika i „depozytariusz jego dorobku” (określenie dyrektora Juliusza Jakimowicza) , mający także bogate doświadczenie zawodowe, w tym międzynarodowe, w dziedzinie ochrony zabytków.  

- Powinniśmy rozpocząć od rozliczenia przeszłości i wytyczenia kierunku, w  jakim skansen powinien iść. Moim zdaniem, to nie powinna być tylko  turystyka, ale działalność dydaktyczna, która od początku stanowiła o potędze skansenu. Tu mój dziadek kształtował nowe oblicze etnografii, stworzył ośrodek o kulturowym, ale też patriotycznym i narodowym znaczeniu - mówił Jacek Chętnik.

Członkowie rady chcieliby również by skansen stał się "sercem Kurpiów".

- Może to szczęście, a może nieszczęście, że Kurpie nigdy nie tworzyli jednej jednostki administracyjnej, nie mieli swojej stolicy, a teraz mieszkają w trzech województwach. Skansen stworzony został przez osobę , która my nazywamy "ojcem regionalizmu kurpiowskiego" i tu w Nowogrodzie, z zachowaniem roli Ostrołęki, Myszyńca czy Kadzidła, tak naprawdę powinno być miejsce, gdzie Kurpie szukają korzeni, umacniają swoją tożsamość - podkreślał Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów.

Wielkie nadzieje związane z różnorodnym i wszechstronnym składem rady wiąże dyrektor skansenu Juliusz Jakimowicz.   

- To powinno być tętniące życiem muzeum, prowadzące działalność naukową,  badawczą, popularyzatorską, wydawniczą, kulturalną... To miejsce ma olbrzymi potencjał, na razie jednak czeka nas przede wszystkim trudne i mozolne zadanie wyrównania zaniedbań z co najmniej 30 lat - mówił Juliusz Jakimowicz.

Pierwsze posiedzenie Rady Muzeum - Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętnika w Nowogrodzie otworzył krótki występ dziewczęcego zespołu śpiewaczego z Nowogrodu, któremu towarzyszył Paweł Dąbkowski, pracownik skansenu na skrzypcach wykonanych przez Bolesława Olbrysia, dziadka wicemarszałka Marka Olbrysia. 

Pierwsze obrady przyniosły przede wszystkim wybór kierownictwa rady. Przewodniczącym został Bartosz Skaldawski, zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, ekspert w zakresie zarządzania dziedzictwem kulturowym i upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i ich wartościach, współautor Krajowego Programu Ochrony Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego (był nieobecny, ale potwierdził przyjęcie zaszczytu) . Wiceprzewodniczącym  członkowie rady wybrali Grzegorza Palkę, burmistrza Nowogrodu. 

Radę Skansenu tworzą ponadto: Marek Olbryś, wicemarszałek Województwa Podlaskiego; Agata Puchalska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMPW; Jacek Chętnik, wnuk Adama Chętnika; Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów; prof. Jerzy Uścinowicz, kierownik Zakładu Architektury Kultur Lokalnych na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej, przewodniczący Komisji Architektury Sakralnej UIA (Międzynarodowej Unii Architektów); Barbara Maria Werner, sekretarz generalny PKN ICOMOS (Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych), ekspert w zakresie wpisów zabytków na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO; Adam Walicki, prezes Instytutu Kronenberga – Fundacja Przyszłości Obszarów  Chronionych, współzałożyciel Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku; Dorota Łapiak, dyrektor Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu; Sławomir Zgrzywa, pierwszy marszałek województwa podlaskiego, znawca i miłośnik lokalnej historii, pracownik łomżyńskiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

tekst i fot.: Maciej Gryguc

Opublikował: Edyta Chodakowska-Kieżel

12 maja 2023

Powrót na początek strony