Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rozstrzygnięto konkurs ofert w sferze kultury

26 marca 2024

Dofinansowanie z budżetu województwa otrzyma 151 inicjatyw. To m.in. wydarzenia patriotyczne, historyczne, festiwale i warsztaty muzyczne. Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczy na ten cel ponad 3 mln zł.

Zarząd Województwa Podlaskiego 22 marca 2024 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji z budżetu województwa na realizację w 2024 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 Uchwała do pobrania poniżej.

źródło: Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji UMWP
oprac.: Paulina Tołcz
fot.: Paweł Krukowski 

Publikujący: Paulina Tołcz

26 marca 2024

Powrót na początek strony