Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rusza konkurs „Kapliczki Podlaskie 2023 – ocalić od zapomnienia”

16 marca 2023

100 tys zł na konkurs na renowację kapliczek

To już druga edycja konkursu

Jego budżet to 100 tys. zł. Wsparcie można otrzymać m.in. na konserwację lub restaurację kapliczki, krzyża lub figury przydrożnej oraz zagospodarowanie najbliższego otoczenia. Wnioski można składać od 20 marca do 13 kwietnia 2023 r. Organizatorem naboru jest urząd marszałkowski, a dofinansowanie pochodzi z budżetu województwa. To już druga edycja tego konkursu. Ogłoszenie naboru to decyzja z czwartkowego (16.03) posiedzenia zarządu.

– Kapliczki to ważny element naszego dziedzictwa kulturowego. Są wizytówką województwa, wpisują się w krajobraz regionu, jego otoczenie, architekturę. Często są też symbolem wydarzeń historycznych, istotnych z punktu widzenia całego kraju. Pilotażowa edycja konkursu w zeszłym roku pokazała, że mieszkańcy są zainteresowani tego typu działaniami, dlatego kontynuujemy nabór w tym roku – powiedział marszałek Artur Kosicki.

Dotacja może być przyznana na pokrycie kosztów prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy kapliczkach, krzyżach i figurach przydrożnych, które położone są na terenie województwa podlaskiego. Prace mogą obejmować m.in. stabilizację konstrukcyjną kapliczki, zabezpieczenie i utrwalenie artystycznej czy historycznej substancji kapliczki, uporządkowanie i zagospodarowanie jej bezpośredniego otoczenia czy zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych. Dotacja może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji, która może się rozpocząć najwcześniej 1 czerwca, a zakończyć się 31 grudnia 2023 r.

Obiekty, na których konserwację można uzyskać pomoc, nie mogą być wpisane do rejestru zabytków województwa podlaskiego lub gminnych ewidencji zabytków, ale powinny posiadać wartość artystyczną lub historyczną. Wsparcie może być udzielone jedynie na realizację prac przy obiektach, które są ogólnodostępne dla mieszkańców Podlaskiego. Nie jest przewidziane na budowę nowych obiektów oraz dobudowę nieistniejących wcześniej części kapliczek.

Dofinansowanie mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne czy spółki akcyjne.

Oferty elektronicznie można składać (za pośrednictwem systemu witkac.pl) od 20 marca do 13 kwietnia 2023 r., a potwierdzenia w wersji papierowej wraz z obowiązującymi załącznikami – od 20 marca do 14 kwietnia 2023 r.

Dokumenty i regulamin konkursu w załączeniu.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka

 

Opublikował: Małgorzata Sawicka

16 marca 2023

Powrót na początek strony