Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Uroczyste obchody Światowego Dnia Książki i Dnia Bibliotekarza w Książnicy Podlaskiej

9 maja 2022

Moment nagradzania Waldemara Smaszcza. Po lewej marszałek Artur Kosicki.

Pracownicy podlaskich bibliotek odwiedzili w poniedziałek, 9 maja, Książnicę Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku, by wspólnie świętować Światowy Dzień Książki oraz Dzień Bibliotekarza. Podczas uroczystości, w której uczestniczył marszałek Artur Kosicki, Waldemar Smaszcz otrzymał Nagrodę Srebrnej Róży, a Monika Łapińska tytuł Bibliotekarza Roku 2021 województwa podlaskiego.

– Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim bibliotekarzom za to, że nieustannie jesteście na swoich stanowiskach. Doceniamy, że dbacie o rozwój czytelnictwa, żeby rozwijało się nasze społeczeństwo i, żeby młodzi ludzie lgnęli do książek – mówił Artur Kosicki.

Marszałek zaznaczył, że praca bibliotekarza w dobie informatyzacji jest jeszcze bardziej wymagająca, bo książka ma ogromną konkurencję.  

– Biblioteka to nie tylko czytanie, pogłębianie wiedzy, ale to pewnego rodzaju umysłowa uczta. Ja jestem wychowany na zapachu książki. To jest właśnie urok biblioteki, ale też jest to miejsce, gdzie można oddać się spokojowi, zebrać myśli – podkreślił.

Dbałość o rozwój kulturalny społeczeństwa

Z kolei Beata Zadykowicz, dyrektor Książnicy Podlaskiej, doceniła kreatywność bibliotekarzy. Podkreśliła, że w dzisiejszych czasach ten zawód polega nie tylko na zajmowaniu się książkami, ale „na propagowaniu szeroko pojętej kultury  – organizowaniu spotkań literackich, koncertów, wykładów, a nawet gier planszowych”.

– Życzę wam dzisiaj więcej czytelników niż książek w swoich bibliotekach! – powiedziała, zwracając się do gości.

W podobnym tonie wypowiadał się wojewoda Bohdan Paszkowski, wyrażając nadzieję, że „książka w Polsce będzie się miała dobrze i wiernych czytelników nigdy nie zabraknie”.

Święto bibliotekarzy to w Książnicy Podlaskiej dzień wyjątkowy. Od 1999 r. dyrektor tej największej biblioteki w regionie przyznaje osobom i instytucjom zasłużonym na rzecz popularyzacji książki i czytelnictwa Nagrodę Srebrnej Róży.

Książki to życie

W tym roku kapituła pod przewodnictwem Elżbiety Czekały – kierownik Działu Gromadzenia Zbiorów Książnicy Podlaskiej przyznała to wyróżnienie Waldemarowi Smaszczowi – „za ponad 50 lat działalności twórczej na płaszczyźnie literackiej, będącej miarodajnym próbnikiem prawdziwej jakości „słowa”, jakim są niesione przez nie „Prawda, Dobro i Piękno” oraz radość, że ścieżki jego działań zawodowych i osobistych ubogacały działalność Książnicy Podlaskiej na przestrzeni wielu lat, podczas rozlicznych spotkań, tekstów i pełnych wsparcia oraz życzliwości rozmów”.

– Moją domową ojczyzną są książki. Tam, gdzie są książki, to ja jestem u siebie i umiem się poruszać – mówił Waldemar Smaszcz, odbierając nagrodę. – Cokolwiek się w moim życiu zdarzyło, zawsze było związane z książkami. Bez książek nie wyobrażam sobie swojego życia – podkreślił.

Za kreatywność, samodzielność i odwagę

Natomiast Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Okręgu Podlaskiego przyznało tytuł Bibliotekarza Roku 2021 województwa podlaskiego Monice Łapińskiej – kierownik Filii nr 4 Książnicy Podlaskiej, „za samodzielność i odwagę w podejmowaniu decyzji oraz kreowaniu ciekawych inicjatyw w prowadzonej przez nią placówce, która swoją działalnością wyróżnia się na tle filii bibliotecznych województwa podlaskiego.

– Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Z przyjemnością przyjęłam wiadomość o otrzymaniu tytułu Bibliotekarza Roku 2021 województwa podlaskiego, ale też Dyplomu Srebrnej Róży dla najlepszego zespołu. Jest to dla nas ogromna motywacja do dalszych działań na rzecz promocji czytelnictwa – przyznała Monika Łapińska.

Marszałek wręcza nagrody bibiotekarce.

Podczas poniedziałkowej uroczystości wręczono także Dyplomy Honorowe Srebrnej Róży. Wyróżniono: Renatę Naumowicz – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie za osiągnięcia w dziedzinie pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych oraz liczne inicjatywy na rzecz środowiska lokalnego, Agnieszkę Modzelewską – kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży za profesjonalizm oraz szczególne zaangażowanie w działania na rzecz wdrażania nowych technologii oraz Teresę Domurat – bibliotekarza Biblioteki Publicznej Gminy Jaświły, Filii Bibliotecznej w Dolistowie, za aktywny udział w działaniach na rzecz integracji środowiska lokalnego oraz zaangażowanie w promocję czytelnictwa.

Przyjaciele Książnicy

Po raz pierwszy dyrekcja Książnicy Podlaskiej przyznała Dyplom Honorowy Srebrnej Róży w następujących kategoriach:

  • Najlepszy Zespół Roku: Filia nr 4 Książnicy Podlaskiej – za realizację projektu „Akademia Rodzinna” w ramach programu Promocji Czytelnictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz aktywne i innowacyjne działania na rzecz ukazywania atrakcyjności książek w środowisku lokalnym.
  • Osobowość Książnicy Podlaskiej: Joanna Woińska-Fiedorczuk – pracownik Działu Komputeryzacji Książnicy Podlaskiej – za koleżeńską pomoc i wsparcie w codziennej walce ze „złośliwością rzeczy martwych”.
  • Przyjaciel Książki: Marta Kozłowska – kierownik Wypożyczalni Głównej i Międzybibliotecznej Książnicy Podlaskiej – za podwyższenie standardów w obsłudze czytelników oraz udostępniania zasobów Książnicy Podlaskiej.
  • Przyjaciel Książnicy Podlaskiej: Tomasz Samojlik – za wizualizację koncepcji maskotki Książnicy Podlaskiej – Łosia Czytusia, będącej kontynuacją owocnej i stałej współpracy przy budowaniu pomostu między słowem a sztuką wizualną.

W poniedziałkowym spotkaniu wzięli udział także: Barbara Buraczewska – Wicekurator Oświaty w Białymstoku, Agata Puchalska – dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego urzędu marszałkowskiego,  ks. Dariusz Wojtecki oraz pracownicy bibliotek z województwa podlaskiego i przedstawiciele instytucji kultury.

Uroczystą galę uświetnił występ pianisty Karola Szmuksty.

Anna Augustynowicz
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Mateusz Duchnowski

Publikujący: Anna Augustynowicz

9 maja 2022

Powrót na początek strony