Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Wieczór pamięci 2024” oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

26 marca 2024

Fundacja Patria Mater w Białymstoku złożyła 20 marca 2024 r. ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wieczór pamięci 2024” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Ofertę złożono działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr.debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 26 marca 2024 r. do dnia 01 kwietnia 2024 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Aneta Kursa

26 marca 2024

Powrót na początek strony