Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Wielki Festiwal Taneczny o Puchar Tuptusia” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

24 maja 2023

Nogi dziewczynek ubranych w stroje taneczne

młodzież / archiwum UMWP

Stowarzyszenie „Uśmiech Pokoleń” w Grajewie złożyło ofertę 23 maja 2023 r. Chodzi o realizację zadania publicznego pn.: „Wielki Festiwal Taneczny o Puchar Tuptusia” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Ofertę złożono działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 24 maja 2023 r. do dnia 30 maja  2023 roku.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane. W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Mateusz Duchnowski

 

Publikujący: Aneta Kursa

24 maja 2023

Powrót na początek strony