Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Wiosenny Festyn Literacki” – oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

8 maja 2024

Zielone krzesła w pomieszczeniu wypełnionym półkami z książkami

„Wiosenny Festyn Literacki”

Fundacja „Tradycja i Rozwój” w Rutkach-Kossakach 7 maja br. złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Wiosenny Festyn Literacki”, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr.debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 8 maja 2024 r. do dnia 14 maja br. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

Opublikował: Krystian Guzewicz

8 maja 2024

Powrót na początek strony