Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

,,Z kulturą przez Podlasie” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

14 listopada 2023

Fundacja Nasza Inicjatywa Podlaska ofertę na realizację zadania publicznego pn.: ,,Z kulturą przez Podlasie” złożyła w dniu 10 listopada 2023 roku. Ofertę złożono z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: anna.wiewiora@podlaskie.eu w terminie od dnia 14 listopada 2023 r. do dnia 20 listopada 2023 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane. W dniu 10 listopada  2023 r.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Aneta Kursa

14 listopada 2023

Powrót na początek strony