Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Z wizytą u Wigierskich Kamedułów” - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

26 maja 2023

W piątek, 26 maja Stowarzyszenie im. Ks. Jerzego Popiełuszki złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Z wizytą u Wigierskich Kamedułów” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 26 maja 2023 r. do dnia 1 czerwca  2023 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Publikujący: Cezary Krystian Rutkowski

26 maja 2023

Powrót na początek strony