Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie
Marek Malinowski podczas przemawiania.

Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego

Zapalenie znicza, podniesienie sztandaru, podsumowanie rywalizacji szkół i wręczenie pucharów oraz medali. Tak w czwartek, 21 września, rozpoczęto nowy sportowy rok szkolny. W uroczystości wziął udział Marek Malinowski, członek zarządu trzymający pieczę nad kwestiami dotyczącymi sportu w regionie. Partnerem strategicznym wydarzenia było Województwo Podlaskie.

Piłkarze na boisku

Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego Amatorów w Szóstkach Piłkarskich

Dnia 19 września 2023 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Stowarzyszenie Promocji Sportu pn. „Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego Amatorów w Szóstkach Piłkarskich”.

Plansze z szachami

XIV Turniej o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego - rozstrzygnięcie oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznaje za celową realizację zadania publicznego pn.: „XIV Turniej o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego” przez Ludowy Uczniowski Klub Szachowy „Orient Sokółka”.

Powrót na początek strony