Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Finał Mistrzostw Województwa Podlaskiego Kinder + Sport” - oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

16 maja 2023

Widok na boisko piłki siatkowej. Drużyny kończą mecz

Siatkówka

Oferta została złożona 12 maja 2023 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.). Dotyczy zadania publicznego pn. „Finał Mistrzostw Województwa Podlaskiego Kinder + Sport” realizowanego przez Podlaski Okręgowy Związek Piłki Siatkowej w Białymstoku.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: jolanta.bogdan@podlaskie.eu w terminie od dnia 17 maja 2023 r. do dnia 23 maja 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Mateusz Duchnowski (archiwum UMWP)

Publikujący: Aneta Kursa

16 maja 2023

Powrót na początek strony