Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

12 kwietnia 2024

Sylwetka celująca bronią w tarczę z celem

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert / Pawłowski Michał

Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza Jednostka Strzelecka 1011 Grajewo pn. „Piłkarska Majówka” 11 kwietnia 2024 r. złożył ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@podlaskie.eu w terminie od dnia 13 kwietnia 2024 r. do dnia 19 kwietnia 2024 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Opublikował: Krystian Guzewicz

12 kwietnia 2024

Powrót na początek strony