Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert od Towarzystwa Kultury Sportowej „MAT” Białystok

11 kwietnia 2024

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert od Towarzystwa Kultury Sportowej „MAT” Białystok / Duchnowski Mateusz

Dnia 10 kwietnia 2024 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Towarzystwo Kultury Sportowej „MAT” Białystok pn. „Cykl turniejów tenisa ziemnego TENIS 10 w Białymstoku”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@podlaskie.eu w terminie od dnia 12 kwietnia 2024 r. do dnia 18 kwietnia 2024 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Opublikował: Małgorzata Sawicka

11 kwietnia 2024

Powrót na początek strony