Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Oferta złożona z pominięciem otwartego konkursu ofert

11 maja 2023

Piłka nożna

Konkurs ofert / UMWP

Dnia 11 maja 2023 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego realizowanego przez Młodzieżowy Łomżyński Klub Sportowy pn. „Ogólnopolski Turniej Piłkarski „Łomża Cup 2023”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: jolanta.bogdan@podlaskie.eu w terminie od dnia 12 maja 2023 r. do dnia
18 maja 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Publikujący: Monika Pańko

11 maja 2023

Powrót na początek strony