Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

29 marca 2024

słupki leżące na murawie

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zarząd Województwa Podlaskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na realizację następujących rodzajów zadań:
  • Organizacja szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa sportowego w seniorskich grach zespołowych klubów sportowych z województwa podlaskiego;
  • realizacja ogólnopolskiego Programu pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci
    i młodzieży w zakresie Lekkiej Atletyki”;
  • zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zgodnego z wytycznymi Ministerstwa ds. Sportu.

Ofertę realizacji zadania należy złożyć w terminie 02.04.2024 r. – 23.04.2024 r. według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert witkac.

Na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przeznacza się kwotę 880.000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki.

Treści ogłoszeń (do pobrania)

Publikujący: Dawid Korpacz

29 marca 2024

Powrót na początek strony