Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Mistrzostwa Polski Młodzików”. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

21 lutego 2024

Szelment 2020.jpg

Dnia 19 lutego 2024 r. złożona została oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego przez Łyżwiarski Klub Sportowy „Juvenia” Białystok pn. „Mistrzostwa Polski Młodzików”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@podlaskie.eu w terminie od dnia 22 lutego 2024 r.do dnia 28 lutego 2024 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

Publikujący: Monika Pańko

21 lutego 2024

Powrót na początek strony