Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Swampions Soccer League 2024 - rozstrzygnięcie oferty złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert

26 czerwca 2024

Piłka leżąca w trawie.

Zarząd Województwa Podlaskiego na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uznaje za celową realizację zadania publicznego pn.: „Swampions Soccer League 2024” przez Fundację Okno na Wschód.

Uchwała do pobrania poniżej.

Publikujący: Dawid Korpacz

26 czerwca 2024

Powrót na początek strony