Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

26 czerwca 2024

widok na pływalnię

Pływalnia / Kamil Timoszuk

Zarząd Województwa Podlaskiego działając na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie unieważnia otwarty konkurs ofert w części dotyczącej realizacji zajęć sportowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” zgodnego z wytycznymi Ministerstwa ds. sportu.

Uchwała w załączeniu.

fot.: Kamil Timoszuk

Publikujący: Aneta Kursa

26 czerwca 2024

Powrót na początek strony