Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Podsumowanie projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”

29 listopada 2022

75 nauczycieli z dwudziestu podlaskich szkół poznawało metody prowadzenia lekcji z robotyki i programowania. Dzięki temu kadra pedagogiczna będzie mogła przeprowadzać zajęcia bazując m.in. na robotach edukacyjnych.

Celem szkolenia było przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z uczniami bazując na wykorzystaniu robotów edukacyjnych zakupionych w ramach realizacji projektu.

Na potrzeby szkolenia, jak również do dalszego wykorzystania, opracowano „Materiały szkoleniowo-dydaktyczne do szkolenia dla nauczycieli z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z zakresu robotyki i programowania w ramach projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

Materiały szkoleniowe dostępne do wykorzystania na otwartej licencji: Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa Licencja Publiczna

Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” realizowany w partnerstwie Województwa Podlaskiego (Lider projektu) z 20 jednostkami samorządu terytorialnego województwa podlaskiego (Partnerzy projektu), współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

 

źródło: Departament Społeczeństwa Informacyjnego
oprac.: Aneta Kursa
fot.: UMWP

 

 

Publikujący: Aneta Kursa

29 listopada 2022

Powrót na początek strony