Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. Osób z Niepełnosprawnościami

19 kwietnia 2022

306853658_111756355009526_1613395609617080783_n.jpg

Podstawowym zadaniem pełnomocnika jest dążenie do pełnej realizacji praw osób z niepełnosprawnościami, wynikających z Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w regionie, w tym w społecznościach lokalnych województwa podlaskiego. Funkcję tę sprawuje Tomasz Piesiecki.

Pełnomocnik zajmuje się m.in.:

  • analizą problemów i potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
  • opiniowaniem projektów aktów prawnych w aspekcie realizacji praw osób z niepełnosprawnościami,
  • inicjowaniem, opiniowaniem i współpracą przy opracowywaniu polityk publicznych dotyczących niepełnosprawności,
  • współpracą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnościami i ich środowiska,
  • działaniami na rzecz zwiększania uniwersalnej dostępności urzędu marszałkowskiego oraz instytucji samorządu wojewódzkiego i świadczonych przez nie usług,
  • współdziałaniem z organami administracji rządowej oraz województwami, powiatami i gminami w realizacji zadań podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Źródła wiedzy

Przydatne strony internetowe

W załączeniu poniżej znajdują ważne, pożyteczne dokumenty z punktu widzenia osoby z niepełnosprawnościami.

Publikujący: Anna Augustynowicz

19 kwietnia 2022

Powrót na początek strony