Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

21 kwietnia 2022

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego mieści się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1.
Sekretariat 85 66 54 105 pok. 039
Dyrektor Katarzyna Krutul 85 66 54 477

Biuro Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego funkcjonuje na podstawie Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Zadania Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Opublikował: Małgorzata Sawicka

21 kwietnia 2022

Powrót na początek strony