Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie
Długopis leży na folderze

Konsultacje społeczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe

Zarząd Województwa Podlaskiego rozpoczyna realizację konsultacji z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej zasad przyznawania stypendiów uczniom szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Dotyczą one przedsięwzięcia priorytetowego pod nazwą: „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Wymienione podmioty mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi najpóźniej do 8 marca 2024 r.

sokółka prezentacje edukacyjne-53.jpg

Spotkanie „Uczelnie w Powiecie” w sokólskim liceum

Pokazy, rozmowy o życiu studenckim i możliwościach oferowanych przez podlaskie uczelnie – tak wyglądało spotkanie „Uczelnie w Powiecie”, które odbyło się w czwartek, 22 lutego, w sokólskim Zespole Szkół przy ul. Mickiewicza. Nagrodę Województwa Podlaskiego (egzemplarz pierwszego tłumaczenia Kodeksu Supraskiego) za najlepsze stoisko otrzymała Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku. Wręczyła ją członek zarządu Wiesława Burnos.

Nabór na stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce uczniów, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej

Ruszyła I edycja „Podlaskiego programu wsparcia stypendialnego uczniów/uczennic szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne”. Do zdobycia jest kwota 6 tysięcy złotych. Kwota w 2024 roku przeznaczona na pomoc dla najzdolniejszych uczniów uczęszczających do szkół z obszaru województwo podlaskiego, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2024 roku. Projekt realizowany jest w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027.

Powrót na początek strony