Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konsultacje społeczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów

27 października 2023

Marszałek wręcza stypendia

Konsultacje społeczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów / Krzysztof Duszyński

Od 27 października rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego dotyczącej zasad przyznawania stypendiów.

Konsultacje dotyczą przedsięwzięcia priorytetowego „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027. Podmioty mogą zgłaszać swoje opinie i uwagi najpóźniej do 9 listopada 2023 r.

Forma konsultacji:

  1. projekt uchwały i formularz konsultacji zamieszczone są na stronie internetowej https://bip.podlaskie.eu/;
  2. konsultacje dotyczą umieszczenia uwag wnoszonych do projektu uchwały, poprzez wypełnienie formularza który dostępny jest  na  stronie internetowej: https://bip.podlaskie.eu/ ;
  3. wypełnione formularze można składać osobiście w siedzibie Urzędu, drogą pocztową, bądź elektroniczną na adres: kancelaria@podlaskie.eu;

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu nie później niż w ciągu 30 dni od zakończenia konsultacji; komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Departament Edukacji, Sportu i Turystyki.

 

źródło: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki
oprac.: Monika Pańko
fot. Krzysztof Duszyński

Publikujący: Monika Pańko

27 października 2023

Powrót na początek strony