Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie
Kalkulator

Rozpoczął się cykl spotkań w ramach Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia

Tematyka najbliższych spotkań PSRK będzie dotyczyć Pierwszego Obszaru oddziaływania ZSU 2030 tj.: Umiejętności podstawowe i przekrojowe ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej.

uczestnicy warsztatów

Mniej znaczy więcej – Michał Heller szkoli młodych fotografów

O tym, czym jest kompozycja, jak kadrować zdjęcia oraz jak wykorzystać prosty program do obróbki w telefonie – to niektóre z tematów na warsztatach fotograficznych zorganizowanych przez Podlaski Instytut Kultury (PIK). W sobotę (11.05) uczestnicy szkolenia zgłębiali zagadnienia fotograficzne, które w praktyce ułatwią robienie zdjęć telefonem. Spotkanie prowadził znakomity fotografik Michał Heller.

Konsultacje społeczne w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego

W dniu 29 kwietnia br. rozpoczęły się konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, Podlaską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Młodzieżowym Sejmikiem Województwa Podlaskiego w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce uczniom szkół, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Podlaskiego, w ramach Regionalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Województwa Podlaskiego.

Powrót na początek strony