Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rozpoczął się cykl spotkań w ramach Podlaskiej Sieci Rozwoju Kształcenia

21 maja 2024

Kalkulator

Tematyka najbliższych spotkań PSRK będzie dotyczyć Pierwszego Obszaru oddziaływania ZSU 2030 tj.: Umiejętności podstawowe i przekrojowe ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przedszkolnej.

– Spotkanie w subregionie łomżyńskim odbędzie się w dniu 23 maja 2024 roku o godzinie 11.00 w Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, ul. Plac Kościuszki 2, sala 26 (aula).

– Spotkanie w subregionie białostockim odbędzie się w dniu 27 maja 2024 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, ul. Złota 4, Białystok.

– Spotkanie w subregionie suwalskim odbędzie się w dniu 28 maja 2024 roku o godzinie 11.00 Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67 B, sala 103.

PSRK jest inicjowana jako element inwestycji Krajowego Planu Odbudowy (KPO), w ramach którego realizowany jest projekt: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji. Celem powstania sieci poza zapewnieniem trwałej współpracy kluczowych interesariuszy procesu kształcenia przez całe życie jest wdrożenie, koordynacja i monitorowanie na poziomie województwa podlaskiego Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZUS 2030). Prace sieci mają zapewnić zidentyfikowanie dobrych praktyk i optymalnych sposobów realizacji oraz partnerów wyrażających wolę wdrażania Zintegrowanej Strategii Umiejętności dla Podlaskiego 2030 (ZSU 2030).

Publikujący: Dawid Korpacz

21 maja 2024

Powrót na początek strony