Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Turniej z okazji Święta Niepodległości o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego. Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

27 października 2023

Pomnik Marszałka Józefa Piłsudzkiego, tyłem stojący poczet sztandarowy w mundurach

Uroczystości rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Uczniowski Klub Sportowy „BAF Bonito Białystok” w dniu 27 października br. złożył ofertę z pominięciem otwartego konkursu ofert na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego realizowanego pn. „Organizacja Turnieju z okazji Święta Niepodległości o Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego”.

Zgodnie z ww. ustawą oferta zostaje podana do wiadomości publicznej na okres 7 dni.

Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać do Departamentu Edukacji, Sportu i Turystyki lub na adres e-mail: michal.kiejko@podlaskie.eu w terminie od dnia 28 października br. do dnia 3 listopada 2023 r. Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Oferta do pobrania poniżej.

źródło: Departament Edukacji Sportu i Turystyki urzędu marszałkowskiego
oprac.: Paulina Dulewicz
fot.: Mateusz Duchnowski 

Publikujący: Paulina Dulewicz

27 października 2023

Powrót na początek strony