Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął nowy rok akademicki 2023/2024

2 października 2023

Ponad 6 tys. studentów, w tym ponad 460 z zagranicy, ponad 230 doktorantów i ponad 900 pracowników naukowych rozpoczęło w poniedziałek, 2 października, rok akademicki 2023/2024 na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (UMB). Samorząd województwa podczas inauguracji reprezentował Marek Malinowski, członek zarządu oraz przewodniczący sejmiku Bogusław Dębski. Listy gratulacyjne do władz uczelni i studentów skierował premier Mateusz Morawiecki, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz wiceminister zdrowia Marcin Martyniak.

Prof. dr hab. Adam Krętowski, rektor UMB w swoim wystąpieniu podkreślił, że białostocka uczelnia medyczna jest chętnie wybierana przez studentów ze względu na świetnie wykwalifikowaną kadrę naukową i wysoki poziom nauczania.

- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to wyjątkowa wspólnota ludzi i idei. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pracy całej społeczności realizujemy misję uczelni, jaką jest służenie społeczeństwu poprzez nowatorskie kształcenie profesjonalnej kadry medycznej, prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie oraz rozwój działalności klinicznej zgodnie z postępem wiedzy medycznej i troską o pacjenta – powiedział rektor.

Członek zarządu Marek Malinowski, odpowiedzialny za obszar zdrowia i edukacji zaznaczył, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to jedna z najbardziej prestiżowych uczelni nie tylko w regionie, czy w kraju, lecz w skali całego świata.

– To jedna z najlepszych uczelni w regionie. Stwarza warunki rozwoju, dzięki którym jej mury opuszczają specjaliści najwyższej klasy. Jestem dumny, że białostocka Alma Mater bardzo dynamicznie się rozwija i dostosowuje metody kształcenia i bazę dydaktyczną do bieżącej rzeczywistości, a nawet wychodzi jej naprzeciw – mówił Marek Malinowski.

Wspólne sukcesy

Uczelnia może pochwalić się nie tyko bogatą tradycją, ale także sukcesami w różnego rodzaju rankingach. Według najnowszego rankingu Perspektyw 2023 uniwersytet został sklasyfikowany na 20 miejscu w Polsce wśród uczelni akademickich. UMB zdobył czołowe miejsca w kraju w kategoriach naukowych, publikacyjnych, w kategorii efektywności pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na badania, w kategorii rozwoju kadry własnej oraz w kategorii dostępności dla studentów kadr wysokokwalifikowanych.

Kolejnym sukcesem uczelni jest pozycja w przedziale 1001-1200 (piąty wynik w kraju) w rankingu Times Higher Education World University Rankings 2024, czyli najlepszych uniwersytetów na świecie przygotowywany przez brytyjskie czasopismo „Times Higher Education”. Szczególnie dobry wynik uczelnia uzyskała w kategorii Teaching (drugie miejsce w Polsce). Wysoko oceniana jest ponadto jakość badań. UMB wyróżnia się również najwyższym współczynnikiem udziału kobiet w ogólnej liczbie studentów (77:23 – pierwsze miejsce w Polsce).

Sukcesem uczelni jest suma sukcesów pojedynczych naukowców. W minionym roku akademickim opublikowali oni ponad 800, które zostały zarejestrowane w prestiżowej bazie Web of Science – Core Collection. O wysokiej wartości i jakości prac świadczy wysoki wskaźnik impact factor.

Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej

W trakcie inauguracyjnego spotkania poinformowano o wielkiej inwestycji w zakresie medycyny cyfrowej. Będzie to Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej (RCMC), które powstanie na uczelni. Na to przedsięwzięcie uczelnia pozyskała blisko 30 mln zł z Agencji Badań Medycznych. Symboliczny czek na ręce rektora UWB przekazał dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, prezes Agencji Badań Medycznych.

- Cieszę się, że Agencja Badań Medycznych może dołożyć swoją cegiełkę do Państwa ambitnych celów. W ciągu ostatnich trzech lat przekazaliśmy Uniwersytetowi Medycznemu blisko 100 mln zł. – powiedział Radosław Sierpiński. - Te rozwiązania, które proponujemy, te nowoczesne terapie i możliwości trafiają ostatecznie do pacjentów i to jest najważniejsze. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to niezwykle istotna jednostka w regionie. To tutaj rozwijane będą technologie takie jak proteomika, genetyka, czy terapie celowane. Mam nadzieję, że Centrum Medycyny Cyfrowej stanie się mózgiem uczelni, gdzie będą stosowane algorytmy sztucznej inteligencji. Wierzymy, że inwestycje, które czynimy w tym uniwersytecie, to inwestycje, które zwracają się po wielokroć - dodał.

Celem Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej będzie kreowanie innowacyjnego ekosystemu badań biomedycznych i systemów ochrony zdrowia, który będzie integrował zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, nowatorskie badania medyczne i holistyczne zarządzanie danymi. W zamiarze będzie to jeden z najbardziej zaawansowanych ośrodków medycyny cyfrowej w Polsce, wraz z nowoczesnym biobankiem i laboratorium genomicznym. RCMC UMB zostanie zlokalizowane w Białymstoku, przy ul. Waszyngtona w Centrum Badań Innowacyjnych UMB.

Kolejny rok wyzwań

Rektor UMB, Adam Krętowski poinformował, że uczelnia będzie realizowała projekt pn. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem tego projektu będzie wypracowanie mechanizmów budowania doskonałości dydaktycznej poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych na UMB. Cel będzie realizowany poprzez m.in. zidentyfikowanie i rozwój kompetencji w zakresie przywództwa, sztuki dydaktyki akademickiej, metodyki e-learningu wraz z ewaluacją wiedzy, a także wsparcie zmian organizacyjnych na uczelni oraz podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMB.

W planach uczelni jest utworzenie Centrum Dydaktyki Przedklinicznej, a także multidyscyplinarnego laboratorium anatomii klinicznej.

W życzeniach rektora skierowanych do studentów wybrzmiały słowa o potrzebnym do studiowania na kierunkach medycznych zaangażowaniu i ciężkiej pracy.

- Chciałbym, aby myśl o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku kojarzyła się Państwu z maksymą: hic habitat felicitas – tu mieszka szczęście. Życzę wszystkim nieustannego szczęścia i dużo zdrowia w nowym roku akademickim – powiedział Adam Krętowski.

Po wystąpieniach i wyróżnieniach nastąpiła uroczysta immatrykulacja doktorantów i studentów.

Wykład inauguracyjny pt. „The practice of medicine in the 21st century” wygłosił profesor Jose C. Florez - Chair of the Department of Medicine Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School Professor, member of Broad Institute of MIT and Harvard, Boston USA

Uroczystość uświetnił Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod dyrekcją prof. dr hab. Anny Moniuszko.

W wydarzeniu wzięli też udział: poseł Adam Andruszkiewicz, Jarosław Zieliński, wojewoda Bohdan Paszkowski, duchowni kościołów prawosławnego i katolickiego, władze podlaskich uczelni, naukowcy, a także studenci i doktoranci.

Paulina Dulewicz
fot.: Dawid Korpacz

Opublikował: Małgorzata Sawicka

2 października 2023

Powrót na początek strony