Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs na wybór strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

9 marca 2023

banknoty euro

Wdrażanie strategii będzie finansowane z funduszy unijnych

Od 11 kwietnia do 7 czerwca br. Lokalne Grupy Działania z województwa podlaskiego będą mogły składać wnioski w tym naborze. Jego celem jest wybór Lokalnych Strategii Rozwoju (LSR), które będą realizowane w latach 2023-2027 z funduszy unijnych. O ogłoszeniu konkursu zdecydował zarząd województwa na posiedzeniu w czwartek, 2 marca.

Jeśli dana strategia zostanie wybrana w konkursie, zarząd województwa podpisze  umowę na jej wdrażanie z Lokalną Grupą Działania, która złożyła wniosek. Następnie ta LGD będzie mogła ogłaszać konkursy dla beneficjentów z obszaru jej działania (na cele zgodne z zapisami LSR), którym przekaże w formie dofinansowania pozyskanie fundusze unijne.

Realizacja LSR będzie finansowana z wielu źródeł: ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Formularz wniosku o wybór LSR trzeba będzie złożyć w formie:

  • papierowej bezpośrednio w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, przy ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, pok. nr 022 (Kancelaria ogólna) lub
  • dokumentu elektronicznego przesłanego za pośrednictwem skrzynki ePUAP na adres: /p7w201lcig/SkrytkaESP

Informacji na temat konkursu udzielają pracownicy: Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w poniedziałki od 8 do 16, a w pozostałe dni (wtorek – piątek) od 7.30 do 15.30 pod numerami telefonu 85 66 54 716 lub 85 66 54 718. Pytania należy kierować na adres: RLKS@podlaskie.eu.

Szczegóły i regulamin na stronie konkursu.

Barbara Likowska-Matys
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Paulina Dulewicz

Opublikował: Małgorzata Januszkiewicz

9 marca 2023

Powrót na początek strony