Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Stanowisko Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP

22 grudnia 2023

Przenikające się dwie flagi- Polski i Unii Europejskiej.

Stanowisko Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP / Kamil Timoszuk

Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw RP zaniepokojona sytuacją geopolityczną regionów przygranicznych, opracowała i przyjęła w dniu 14 września 2023 r. wspólne Stanowisko w sprawie konieczności podjęcia starań na rzecz szczególnego wsparcia na poziomie unijnym czterech regionów Polski Wschodniej: podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego położonych przy wschodniej, zewnętrznej granicy Unii Europejskiej wobec zagrożeń społecznych, gospodarczych i bezpieczeństwa związanych z agresywnym zachowaniem Rosji i Białorusi.

Inicjatywa ma na celu zwrócenie uwagi na problemy regionów tzw. przyfrontowych, obecnie tracących gospodarczo na skutek swojego położenia przy zewnętrznych granicach Unii Europejskiej i zabieganie o wprowadzenie na szczeblu unijnym dodatkowego, specjalnego wsparcia regonów bezpośrednio graniczących z Rosją, Białorusią i Ukrainą.

Opublikował: Krystian Guzewicz

22 grudnia 2023

Powrót na początek strony