Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Dzieje zagłady ziemiaństwa …” ponownie dostępne w Muzeum Rolnictwa

30 stycznia 2022

Pamiętniki historyczne

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu oddaje w ręce czytelników drugie wydanie pierwszego tomu z serii „Pamiętniki Historyczne”. Publikacja zawiera dzieło Józefa Włodka pt. „Dzieje zagłady ziemiaństwa polskiego południowo-zachodniej Białostocczyzny w latach 1939-1944”.

Autor urodził się 22 stycznia 1918 r. w majątku Dąbrowa-Bybytki w pow. wysokomazowieckim. Był synem Stanisława Tomasza Włodka, znanego społecznika oraz posła na Sejm RP i Janiny Włodek secundo voto Pac-Pomarnackiej. W 1939 r. Józef ukończył drugi rok studiów na SGGW, jednak jego dalszą edukację przerwał wybuch II wojny światowej.

Utrata wolności i powrót do Ojczyzny

Początkowo pozostawał w rodzinnym folwarku, a następnie przeniósł się do Mnia w pow. bielskim, gdzie do 1944 r. pozostawał kierownikiem gospodarstwa. 28 października tego roku został aresztowany i osadzony w białostockim więzieniu, skąd trafił do łagru nr 45 w Ostaszkowie, a następnie specłagru nr 178 w Diahilewie. Ostatecznie Józef Włodek odzyskał wolność w styczniu 1946 r.

Po powrocie do Polski wznowił edukację i w 1948 r. uzyskał stopień magistra inżyniera nauk agronomicznych, a w 1965 r. tytuł doktorski. Po studiach rozpoczął pracę w Zakładzie Chemii Rolnej, a od 1951 do 1988 r. był zatrudniony w Instytucie Sadownictwa. Zmarł 23 kwietnia 1988 r. w Skierniewicach.

 

Przeżycia na kartach książki

Poza pracą zawodową Józef Włodek podjął się trudu zbierania relacji na temat Polaków osadzonych w sowieckich łagrach oraz wojennych i powojennych losów ziemiaństwa. Efektem jego pracy są m.in. „Dzieje zagłady ziemiaństwa …”, będące unikatową skarbnicą wiedzy na temat wojennych losów rodzin ziemiańskich oraz poszczególnych folwarków i majątkówz terenu przedwojennych powiatów wysokomazowieckiego, bielskiego, łomżyńskiego, ostrołęckiego oraz ostrowskiego.

Pisząc powyższe opracowanie, autor opierał się na własnych wspomnieniach oraz relacjach zebranych od świadków i uczestników opisywanych wydarzeń, toteż głównymi źródłami, którymi się posługiwał były przekazy ustne oraz korespondencja prowadzona z przedstawicielami ziemiaństwa. Pozyskane przez siebie informacje zebrał w maszynopisie ukończonym w 1985 r. w Skierniewicach.

Powyższy tekst czekał na publikację dwadzieścia lat, gdy został po raz pierwszy wydany przez Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu.

Historyczny pamiętnik

Pierwsze wydanie ukazało się w 2005 r. Jego nakład rozszedł się bardzo szybko, a czytelnicy wielokrotnie pytali o możliwość wznowienia tejże publikacji. Przychylając się do tych próśb, w 2021 r. ukazało się drugie, poprawione i uzupełnione wydanie dzieła Józefa Włodka.

II wydanie „Dziejów zagłady ziemiaństwa…” opatrzono notą biograficzną przybliżającą postać Józefa Włodka, informacją dotyczącą prac nad powstaniem oraz uwagami dotyczącymi układu dzieła, indeksem osobowym i geograficznym.

 
źródło i fot.: Muzeum Rolnictwa
oprac.: Anna Augustynowicz

Publikujący: Aneta Kursa

30 stycznia 2022

Powrót na początek strony