Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Koncert w 85. rocznicę zniszczenia łomżyńskiej synagogi z pominięciem otwartego konkursu ofert

3 lipca 2024

Książka z nutami.

W dniu 01 lipca 2024 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Pejzaż miejski z Wielką Synagogą” – koncert w 85. rocznicę zniszczenia łomżyńskiej synagogi z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: joanna.brejnak@podlaskie.eu w terminie od dnia 03 lipca 2024 r. do dnia 09 lipca 2024 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Publikujący: Dawid Korpacz

3 lipca 2024

Powrót na początek strony