Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Ruszył portal podlasiebranickich.pl

10 października 2022

To inicjatywa Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które do postaci Jana Klemensa Branickiego przywiązuje szczególną wagę. Teraz cała rodzina jednego z najzamożniejszych magnatów osiemnastowiecznej Rzeczypospolitej, właściciela rozległych dóbr (na Podlasiu skupionych wokół Białegostoku, Choroszczy i Tykocina) będzie miał swój portal internetowy.

Działalność Jana Klemensa Branickiego w wielu dziedzinach wciąż skupia uwagę badaczy, którzy w swoich dociekaniach zajmują się świeckimi i sakralnymi fundacjami hetmana, dworem, kompozycjami ogrodowymi, założeniami urbanistycznymi, hetmańską kolekcją sztuki i biblioteką, teatrem i muzyką oraz zaangażowaniem politycznym i udziałem w życiu publicznym.

 

W październiku 2021 r. obchodziliśmy 250. rocznicę śmierci Jana Klemensa Branickiego, natomiast we wrześniu bieżącego roku obchodziliśmy 333. rocznicę urodzin Hetmana. W ciągu tego czasu Muzeum Podlaskie przeprowadziło szereg działań naukowych, wystawienniczych i edukacyjnych ukazujące rolę rodu Branickich – Gryfitów w dziejach Podlasia.

 

Obchody rocznicowe stały się też okazją do stworzenia platformy cyfrowej pod nazwą podlasiebranickich.pl. Projekt zakłada stworzenie bazy zdjęć i opisów cennych pamiątek i zasobów archiwalnych, o unikalnym znaczeniu naukowym, kulturowym i historycznym, w skład których wchodzą: dokumenty archiwalne, obiekty architektoniczne, dzieła sztuki itp. Na stronie znajdą się informacje o zabytkach nie tylko ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, ale też różnych instytucji, które dołączyły do projektu.

Portal ma być ogólnodostępnym kompendium wiedzy skierowanym do pracowników sektora kultury, nauki oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy o dziedzictwie Branickich na Podlasiu.

 

Podlasiebranickich.pl jest projektem o charakterze otwartym. Jego powodzenie w dużej mierze zależy nie tylko od zaprzyjaźnionych instytucji świeckich czy kościelnych, ale przede wszystkim od tych wszystkich, którzy szukają śladów Jana Klemensa Branickiego oraz jego rodu w bliższej i dalszej okolicy. Do współpracy zaproszeni są także przedstawiciele świata nauki, którzy chcą podzielić się swoją pracą badawczą, a tym samym popularyzować historię naszego regionu.

– Każdy, kto chciałby podzielić się z nami interesującą informacją na wyżej opisany temat, zapraszamy do skontaktowania się z redaktorami strony podlasiebranickich.pl, która sukcesywnie będzie uzupełniana o kolejne zasoby – mówi Joanna Nierodzik z Działu Wydawnictw i Promocji Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Działalność Jana Klemensa Branickiego w wielu dziedzinach wciąż skupia uwagę badaczy, którzy w swoich dociekaniach zajmują się świeckimi i sakralnymi fundacjami hetmana, dworem, kompozycjami ogrodowymi, założeniami urbanistycznymi, hetmańską kolekcją sztuki i biblioteką, teatrem i muzyką oraz zaangażowaniem politycznym i udziałem w życiu publicznym.

 

 

źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
oprac.: Aneta Kursa

 

Publikujący: Aneta Kursa

10 października 2022

Powrót na początek strony