Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Śpiewamy o małej ojczyźnie – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

1 czerwca 2023

Gra na instrumentach

Muzykowanie

Stowarzyszenie Dąbrowskie w Dąbrowie Białostockiej ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Śpiewamy o małej ojczyźnie” z pominięciem otwartego konkursu ofert złożyło 31 maja 2023 roku. Ofertę złożono, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: piotr debowski@podlaskie.eu w terminie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 7 czerwca  2023 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

oprac.: Aneta Kursa

Publikujący: Aneta Kursa

1 czerwca 2023

Powrót na początek strony