Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

„Szlakiem Wschodnich Słowian” – oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

7 września 2022

Stara drewniana wiejska chata

„Szlakiem Wschodnich Słowian”

Parafia Prawosławna Narodzenia NMP w Krynkach 5 września 2022 r. złożyła ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Szlakiem Wschodnich Słowian” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości
na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: joanna.brejnak@wrotapodlasia.pl w terminie od dnia 7 września 2022 r. do dnia
13 września 2022 r.

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

 

oprac.: Aneta Kursa
fot.: Paulina Dulewicz

Publikujący: Natalia Adamowicz

7 września 2022

Powrót na początek strony