Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Sztuka bycia sobą – od pomysłu do spektaklu – Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert

10 kwietnia 2024

A16A0031.jpg

Oferta z pominięciem otwartego konkursu ofert / UMWP

W dniu 8 kwietnia 2024 r. Chrześcijański Ruch Społeczny „Dobro Wspólne” złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Sztuka bycia sobą – od pomysłu do spektaklu” z pominięciem otwartego konkursu ofert, działając na podstawie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą oferta ta zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni. Wszelkie uwagi do oferty należy zgłaszać na adres e-mail: anna.wiewiora@podlaskie.eu w terminie od dnia 10 kwietnia 2024 r. do dnia 16 kwietnia 2024 r. 

Uwagi zgłoszone po tym terminie nie będą uwzględniane.

W załączeniu oferta zadania publicznego.

Publikujący: Monika Pańko

10 kwietnia 2024

Powrót na początek strony