Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Ambasador Kanady z wizytą w urzędzie marszałkowskim

17 listopada 2023

Wizyta Ambasador Kanady / Paweł Krukowski

Rozmawiano m.in. o gospodarce, energetyce, innowacjach, możliwościach współpracy, a także o podlaskiej i kanadyjskiej przyrodzie. W czwartek, 16 listopada wicemarszałek Marek Olbryś spotkał się z Ambasador Kanady w Polsce Catherine Godin.

– To wielki zaszczyt gościć przedstawiciela tak wspaniałego kraju w naszym województwie. Jestem niezmiernie rad, że zechciała pani nas odwiedzić, poznać atuty i możliwości tego regionu – mówił, witając ambasador wicemarszałek Olbryś.

Dodał, że jednym z największych atutów Podlaskiego jest różnorodność kulturowa.
– Z tego czerpiemy siłę, jako społeczeństwo. To nasz potencjał.

Catherine Godin na stanowisko ambasadora w Polsce została powołana w lutym br. To jej pierwsza wizyta w Podlaskiem, które, jak podkreślała, krajobrazem i naturą bardzo przypomina Kanadę.
Zaznaczyła, że jej ojczyznę i Polskę łączy wiele wspólnego. – To demokracja, kwestie bezpieczeństwa, pokoju na świecie i oczywiście wsparcie Ukrainy – mówiła.  

Ambasador Kanady pytała m.in. o wpływ obecnej sytuacji geopolitycznej na gospodarkę Podlaskiego, jako regionu przygranicznego. Wicemarszałek informował o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej i wyjaśniał, dlaczego jeszcze do niedawna „kwitnąca” współpraca gospodarcza pomiędzy biznesem polskim i białoruskim stała się praktycznie niemożliwa.
Przypomniał, że Podlaskie staje się bardzo często schronieniem dla obywateli białoruskich uciekających przed reżimem Aleksandra Łukaszenki.
Catherine Godin przyznała, że sytuację na Białorusi zna, ponieważ jest nie tylko Ambasadorem Kanady w Polsce, ale też na Białorusi. Niestety, nie mogła jeszcze przedstawić listu uwierzytelniającego prezydentowi naszych wschodnich sąsiadów. Ale zaznaczyła, że liczy na spotkanie z Białorusinami mieszkającymi w naszym regionie.

Podczas spotkania dyskutowano też o ekologicznych rozwiązaniach w energetyce, o innowacjach w przemyśle rolno-spożywczym, ale także o historii, dążeniach i ambicjach Polski.

 

Catherin Godin pracowała w kilku resortach federalnych, a także w Międzynarodowym Komitecie Czerwonego Krzyża w Burundi i na Sri Lance. W 2021 roku dołączyła do Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego. Pracowała jako dyrektor Generalny Biura ds. Praw Człowieka, Wolności i Włączenia Społecznego. Była także dyrektorem wykonawczym Zespołu ds. Praw Człowieka i Polityki Ludności Tubylczej oraz dyrektorem Grupy ds. Pomocy Humanitarnej i Reagowania na Katastrofy. Za granicą zajmowała różne stanowiska, m.in. doradcy i kierownika programowego w Ambasadzie Kanady w Waszyngtonie oraz zastępcy stałego przedstawiciela kanadyjskiej misji przy ONZ w Genewie.

 

Aneta Kursa
fot.: Paweł Krukowski

 

 

Opublikował: Małgorzata Sawicka

17 listopada 2023

Powrót na początek strony