Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Ponad 10 mln zł dla samorządów z północnej części regionu

1 czerwca 2023

Mężczyźni trzymają czeki z kwotami.

Pieniądze pochodzące z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów otrzymają powiaty: Suwalski i Sejneński, dziesięć gmin z tego obszaru oraz miasta: Suwałki, Augustów i Sejny/ fot.: M. Duchnowski/ UMWP

Pieniądze otrzymają powiaty: Suwalski i Sejneński, dziesięć gmin z tego obszaru oraz miasta: Suwałki, Augustów i Sejny. W imieniu samorządu województwa symboliczne czeki z dotacjami z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów (FWGiP) wręczyli samorządowcom w czwartek, 1 czerwca radni wojewódzcy: Paweł Wnukowski przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarki, Infrastruktury i Promocji, Jadwiga Zabielska, Bogdan Dyjuk i wiceprzewodniczący sejmiku Romuald Łanczkowski.

Przyznane wsparcie pozwoli na realizację 22 lokalnych inwestycji – remonty dróg, rozbudowę oświetlenia ulicznego, budowę sieci wodociągowych czy budowę kotłowni gazowych w budynkach użyteczności publicznej. Trzy z gmin dzięki pieniądzom kupią autobusy szkolne. Fundusz wesprze również budowę powiatowego centrum sportu.

– Myślę, że dzięki tym pieniądzom, ale także dzięki środkom rządowym w ramach Polskiego Ładu czy Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) udaje się to wsparcie złączyć w taki sposób, że gminy i powiaty wydają mniej pieniędzy ze swoich budżetów – podkreślał Paweł Wnukowski.

Jak zaznaczał, samorząd województwa jako jedyny w kraju wpadł na tego typu pomysł dodatkowego wsparcia samorządów.

– Mam nadzieję, że za rok będziemy to kontynuowali, tym bardziej że mamy efekty w postaci rozwoju naszego regionu – dodawał.

Ponad 100 mln zł na lokalny rozwój

Wraz z Pawłem Wnukowskim w przekazaniu czeków potwierdzających przyznanie dofinansowania uczestniczyła radna wojewódzka i dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jadwiga Zabielska.

– To pieniądze poprawiające infrastrukturę, a jednocześnie życie waszych mieszkańców. Chcę zauważyć, że każdego roku zarząd województwa zwiększa wsparcie na ten fundusz. Rozpoczynaliśmy w 2021 r. od 22 mln, a w ciągu trzech lat kwota ta sięgnęła 108 mln zł – mówiła radna.

Projekt z największym dofinansowaniem zrealizuje miasto Suwałki.  Tu rozbudowy doczeka się ul. E. Plater i Gen. W. Sikorskiego oraz Rondo Polskiej Organizacji Wojskowej. Pomoc z funduszu to aż 1,5 mln zł.

– To jest taki duży węzeł komunikacyjny. I tutaj ruch ciężkich pojazdów, szczególnie wywrotek wiozących żwir z okolicznych kopalni, spowodował, że to rondo musi być przebudowane (…). – Bez tych środków nie bylibyśmy w stanie przystąpić do robót – podkreślał Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk.

Z kolei Powiat Suwalski otrzymał 850 tys. zł na modernizację i przebudowę układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki i Przerośl. Inwestycja pochłonie blisko 18 mln zł.

– Wsparcie od samorządu województwa będzie takim uzupełnieniem naszych wydatków, pomniejszeniem naszych kosztów. To też jest cenne. Może ta kwota nie jest przy 17,5 mln duża, ale wspiera bardzo mocno, każdy pieniądz jednak cieszy i pomaga – mówił Artur Łuniewski, wicestarosta suwalski.

Potrzeby mieszkańców na pierwszym miejscu

Dariusz Łostowski, wójt gminy Sejny podkreślał natomiast, że uzyskana dotacja w wysokości 400 tys. zł pozwoli na dokończenie, trwającej już trzy lata, kompleksowej inwestycji. Powstanie przedszkole oraz pierwszy w gminie i jeden z nielicznych w powiecie żłobek.

– Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy Sejny i nie tylko gminy Sejny, przed laty narodziła się taka potrzeba, żeby ten żłobek stworzyć i zapewnić kompleksową opiekę nad dziećmi od 2 lat do ukończenia szkoły podstawowej (…). Dzięki temu dofinansowaniu uda się nam tę inwestycję zrealizować  –  mówił wójt.

Jak tłumaczył, przedsięwzięcie polega na budowie przy Szkole Podstawowej w Poćkunach nowego budynku przedszkola połączonego ze żłobkiem. Powstanie także plac zabaw, wielofunkcyjne boisko, droga przeciwpożarowa oraz parking.

Fundusz Wsparcia Gmin i Powiatów to program pomocy finansowej przekazywanej z budżetu województwa podlaskim samorządom. Dzięki niemu od trzech lat dofinansowywane są lokalne inwestycje w gminach i powiatach. Dotychczas w ramach funduszu przekazano łącznie blisko 108 mln zł, za które zrealizowano prawie 200 projektów.

Edyta Chodakowska-Kieżel, Monika Pańko
red.: Małgorzata Sawicka
fot.: Mateusz Duchnowski

 

Pełna lista przekazanych czeków:

 • Miasto Suwałki, 1,5 mln zł, rozbudowa ul. E. Plater i Gen. W. Sikorskiego oraz Ronda Polskiej Organizacji Wojskowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 652 w Suwałkach,
 • Powiat Suwalski, 850 tys. zł, modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gminy Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki i Przerośl,
 • Gmina Filipów, 450 tys. zł, zakup autobusu na potrzeby dowożenia dzieci z terenu Gminy Filipów do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Filipowie,
 • Gmina Wiżajny, 430 tys. zł, budowa budynku Szkoły Podstawowej w Wiżajnach,
 • Gmina Suwałki, 200 tys. zł, budowa sieci wodociągowej w obszarze Wigierskiego Parku Narodowego oraz jego otulinie,
 • Gmina Bakałarzewo, 250 tys. zł, budowa ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakałarzewie,
 • Gmina Raczki, 200 tys. zł, likwidacja barier architektonicznych w ciągach komunikacji pieszej w ramach Rewitalizacji Parku w centrum Raczek,
 • Gmina Przerośl, 300 tys. zł, budowa, przebudowa i rozbudowa dróg i ulic wraz z odwodnieniem w gminie Przerośl,
 • Gmina Rutka-Tartak, 250 tys. zł, rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak,
 • Miasto Augustów, 700 tys. zł, modernizacja pomostów przy wyciągu nart wodnych w Augustowie,
 • Gmina Augustów, 300 tys. zł, zakup koparko-ładowarki,
 • Gmina Sztabin, 450 tys. zł, budowa budynku garażowo-usługowego na potrzeby OSP w Sztabinie wraz z punktem sprzedaży produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych w Sztabinie,
 • Gmina Nowinka, 800 tys. zł, zakup nowego autobusu szkolnego,
 • Gmina Lipsk, 500 tys. zł, przebudowa i budowa kotłowni gazowych w 5 budynkach użyteczności publicznej,
 • Gmina Bargłów Kościelny, 200 tys. zł, poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej,
 • Gmina Płaska, 260 tys. zł, budowa pomnika Twórców Kanału Augustowskiego,
 • Powiat Sejneński, 800 tys. zł, budowa Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach,
 • Miasto Sejny, 300 tys. zł, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Mieście Sejny,
 • Gmina Sejny, 400 tys. zł, budowa przedszkola - zagospodarowanie terenu przy szkole w Poćkunach,
 • Gmina Krasnopol, 300 tys. zł, przebudowa drogi gminnej Nr 102070B w miejscowości Krasne,
 • Gmina Giby, 600 tys. zł, zakup nowego autobusu szkolnego do dowozu uczniów z terenu gminy Giby,
 • Gmina Puńsk, 350 tys. zł, budowa centrum kulturalno-edukacyjnego.

 

 

 

Opublikował: Cezary Krystian Rutkowski

1 czerwca 2023

Powrót na początek strony