Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Świetlica w Mikołajkach otwarta dla wszystkich

5 lutego 2024

Członek zarządu Marek Olbryś, oficjel i dwie kobiety trzymające obrazy

Świetlica w Mikołajkach otwarta dla wszystkich

Uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego obiektu, na które zaprosił Piotr Kłys, wójt gminy Łomża, odbyło się w piątek, 2 lutego. Wśród uczestników spotkania był wicemarszałek Marek Olbryś, który – jako reprezentant zarządu województwa – otrzymał specjalne podziękowania za fundusze przekazane na to zadanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”.

– Wioska to jest rodzina, a rodzina musi mieć swój dom – na integrację, spotkania, szkolenia, uroczystości. To miejsce niewątpliwie bardzo potrzebne mieszkańcom, bo starali się o nie, kiedy powstawało wiele lat temu i teraz, kiedy wymagało modernizacji. Cieszę się, że województwo podlaskie mogło wesprzeć ten projekt. Po to jesteśmy, gdy lokalne społeczności zgłaszają potrzeby – powiedział wicemarszałek Marek Olbryś. Nie szczędził przy tym słów uznania pod adresem wójta Piotra Kłysa.

Ponieważ dla mieszkańców Mikołajek parafialny kościół znajduje się w Szczepankowie, a wśród gości był tamtejszy proboszcz Dariusz Wizner, wicemarszałek Marek Olbryś przypomniał też, że Województwo Podlaskie od kilku lat kieruje pokaźne kwoty na renowację tej zabytkowej świątyni, architektonicznej „perły”, nieco tylko młodszej od 500-letniej łomżyńskiej Katedry.  

– Mikołajki od kilku lat przechodzą pełną rewitalizację w zakresie infrastruktury technicznej, ale również społecznej. Pobudowany został kilka lat temu bardzo oczekiwany asfalt na głównej drodze, ale potem zadbaliśmy też o plac zabaw, powstało miejsce pamięci w hołdzie mieszkańcowi, który zginał  ratując Żydów. Przyszedł wreszcie czas na odnowienie świetlicy. Zbudowali ją kiedyś mieszkańcy, praktycznie społecznie, dostarczając pustaki, żwir, drewno, ofiarując własną pracę. Od pewnego czasu co chwilę gościłem silną reprezentację mieszkańców domagających się modernizacji świetlicy. Zdecydowali też, że na ten cel chcą przeznaczyć fundusz sołecki, więc dwa lata temu wymieniona została podłoga, teraz zrealizowaliśmy kolejny etap z m. in. pompą ciepła, panelami fotowoltaicznymi i przebudową łazienki. Pozostała jeszcze  modernizacja kuchni - wyjaśnił Piotr Kłys, wójt gminy Łomża.

Jak dodał, gmina okalająca Łomżę jest duża –12 tysięcy mieszkańców w 40 miejscowościach i nawet 35 kilometrów między najbardziej oddalonymi.

– To ogromne skupisko aktywnych mieszkańców. W tej sytuacji nie ma mowy o jednym ośrodku aktywności. Mamy już kilkanaście zmodernizowanych świetlic, proces rewitalizacji trwa w Chojnach, Czaplicach i Gaci. Zgłaszają się z takimi potrzebami mieszkańcy kolejnych wsi, zatem w Starej Łomży nad Rzeką przekształcamy na świetlicę dawny sklep – poinformował wójt.  

W Mikołajkach na modernizację świetlicy za ponad 600 tysięcy złotych złożyła się „marszałkowska” dotacja dla LGD (przeszło 140 tys.), fundusz sołecki i budżet gminy. Niezwykłe zaangażowanie mieszkańców podkreślali uczestnicy uroczystości, m. in. starosta łomżyński Lech Marek Szabłowski.

– Przed budynkiem świetlicy znajduje się tablica upamiętniająca postać Antoniego Kenigsmana, który został zakatowany przez Niemców za ukrywanie trojga Żydów. Warto też przypomnieć, że w Mikołajkach powstała pierwsza w takiej małej miejscowości ówczesnego województwa łomżyńskiego  oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, a teraz trwa ratowanie unikalnej przydrożnej kapliczki – opowiadał starosta.

Budowa pierwszej świetlicy to inicjatywa ówczesnego wójta Kazimierz Dąbkowskiego i sołtysa Wiesława Chojnowskiego, który tę funkcję sprawuje do tej pory.

– Dzięki wspólnym wysiłkom naszej społeczności udało się stworzyć to miejsce,  które będzie nam wszystkim służyło i będzie zawsze otwarte dla każdego. Dziękujemy – mówił sołtys Wiesław Chojnowski.

– Tworzycie historię na nowo – zwrócił się do licznie zgromadzonych mieszkańców Mikołajek Kazimierz Dąbkowski, a podziękowania dla sprzymierzeńców miejscowości złożyła także radna gminy Anna Zielińska. 

Opublikował: Krystian Guzewicz

5 lutego 2024

Powrót na początek strony