Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Dolina Rolnicza 4.0. W kierunku transformacji tradycyjnego przemysłu rolno-spożywczego

27 czerwca 2023

Przemawia wicemarszałek Olbryś

Dolina Rolnicza 4.0. W kierunku transformacji tradycyjnego przemysłu rolno-spożywczego / UMWP

Przedstawiciele podlaskich uczelni, przedsiębiorcy i samorządowcy spotkali się kolejny raz w ramach Grupy Roboczej ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0”. W spotkaniu kończącym cykl tegorocznych obrad we wtorek, 27 czerwca, uczestniczyli również: wicemarszałek Marek Olbryś, radna wojewódzka Jadwiga Zabielska oraz sekretarz województwa Mirosława Jaroszewicz-Łojewska.

Dolina Rolnicza 4.0 to projekt samorządu województwa ukierunkowany na rozwój gospodarczy. Skupia się na największych zasobach regionu: silnym przemyśle rolno-spożywczym, rolnictwie indywidualnym, wyspecjalizowanych uczelniach oraz innowacyjnych przedsiębiorstwach.

– Przywiązujemy do tego projektu dużą wagę. Świadczy o tym zaangażowanie w przedsięwzięcie samorządu województwa, jak również zaangażowanie świata nauki. Mam nadzieję, że ten projekt będzie się dobrze rozwijał, ponieważ ma duże szanse powodzenia – mówił do uczestników spotkania wicemarszałek Marek Olbryś.

Współpraca biznesu, nauki oraz samorządu województwa sprawi, że w Podlaskiem powstawać będą wysokie technologie umożliwiające rozwój rolnictwa przyszłości.

Kompleksowe rozwiązania dla biznesu

Pierwszym punktem spotkania było podsumowanie realizowanego w ramach projektu wyjazdu do Finlandii. Była to kolejna okazja m.in. do nawiązania kontaktów biznesowych czy poznania czynników dobrego klimatu inwestycyjnego.

Wnioski z tego wyjazdu, w kontekście m.in. nawiązywania partnerstw, przedstawił dr Mariusz Dąbrowski, dyrektor Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej urzędu marszałkowskiego. –Jeśli będziemy szukać partnerstw międzynarodowych, to warto szukać miast czy regionów, które w jakiś sposób są do nas podobne – zaznaczał.

Podkreślił, że to „co jest niesamowite w Finlandii, to kompleksowość rozwiązań”. I wyjaśniał, że jeśli tworzy się tam start-up (młoda firma poszukująca modelu biznesowego – przyp. red.), zakłada działalność, to w jednym budynku mamy aniołów biznesu (osoby prywatne, które inwestują kapitał w firmy na wczesnym etapie rozwoju – przyp. red.), fundusze venture capital (finansowanie rozwoju firm – przyp. red.), różne programy akceleracyjne (mające na celu udzielenie wsparcia biznesowego nowym firmom – przyp. red.). – Dlatego przedsiębiorcy mogą się skupić na tworzeniu projektów, a wszystko jako system bardzo dobrze działa ­– powiedział.

Jego zdaniem, warto również powielać rozwiązania dotyczące tworzenia baz mentorów.

– Myślę, że warto budować takie relacje, aby mieć bazę funduszy venture capital, aniołów biznesu, inżynierów. Budować bazę, gdzie wszystko jest w jednym miejscu – dodał Mariusz Dąbrowski.  

Czas na gospodarkę obiegu zamkniętego

W dalszej części spotkania skupiono się na zagadnieniach związanych z dążeniem do wprowadzenia w sektorze rolno-spożywczym gospodarki obiegu zamkniętego.

Prezentację na ten temat przedstawiła Anna Krysztopik, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska urzędu marszałkowskiego. Wśród kierunków zmian w tym zakresie wymieniła m.in. zwiększenie powierzchni upraw ekologicznych, racjonalne stosowanie nawozów czy wybór takich procesów produkcyjnych, które pozwolą obniżyć zużycie energii elektrycznej i wody. Zaznaczyła też, że „istnieje konieczność ograniczania strat i marnotrawstwa żywności zarówno na etapie produkcji pierwotnej, jak i w całym łańcuchu dostaw sektora rolno-spożywczego.”

Na zakończenie uczestnicy spotkania dyskutowali na temat aktualnego stanu realizacji przedsięwzięcia, jakim jest Regionalny Ekosystem Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” oraz dalszej współpracy w ramach powołanej grupy.  

***

Grupa Robocza ds. Ekosystemu Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” jest ciałem doradczym przy wdrażaniu projektu Doliny Rolniczej 4.0 w życie. W pracach uczestniczą przedstawiciele największych podlaskich uczelni (Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Politechnika Białostocka, Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży), klastrów, ośrodków doradczych (Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie) i przedsiębiorstw z różnych sektorów: producenci maszyn rolniczych (InterTech, Metal-Fach, Pronar, SaMASZ), branża IT (Infinity Group, TenderHut), przedsiębiorstwa rolno-spożywcze (BioPlant Natura, Edpol Food and Innovation, Grupa Agrocentrum).

Projekt finansowany jest z funduszy europejskich w ramach programu regionalnego będącego w dyspozycji samorządu województwa. Cykl spotkań zakończy wrześniowa konferencja podsumowująca działania zmierzające do wdrożenia innowacji.

Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Barbara Likowska-Matys
fot. Piotr Markowski

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował: Monika Pańko

27 czerwca 2023

Powrót na początek strony