Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Konkurs Grunt na medal 2023

24 stycznia 2023

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A. wspólnie z Marszałkiem Województwa Podlaskiego Arturem Kosickim oraz Podlaskim Centrum Obsługi Inwestora zapraszają podlaskie samorządy do udziału w konkursie na najlepszy teren inwestycyjny. X edycja konkursu o tytuł najlepszego terenu inwestycyjnego województwa podlaskiego rozpocznie się 1 marca.

Nagrodą w konkursie jest promocja zwycięskiego terenu na portalu PAIH, jak również w ramach prowadzonego przez PAIH marketingu inwestycyjnego. Zwycięzca konkursu otrzyma certyfikat „Grunt na medal” 2023 oraz będzie miał możliwość używania logo „Grunt na medal” 2023 w materiałach promocyjnych.

Konkurs adresowany jest do starostów, prezydentów, burmistrzów i wójtów, którzy mogą zgłosić tereny stanowiące własność miasta, starostwa, gminy, Skarbu Państwa oraz tereny inwestycyjne stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Warunkiem zgłoszenia do konkursu danego terenu inwestycyjnego jest uregulowany stan prawny nieruchomości, na której jest on położony.

W konkursie mogą brać udział tereny inwestycyjne wprowadzone do Generatora Ofert Inwestycyjnych na portalu PAIH, przed dniem rozpoczęcia konkursu, tj. przed dniem 1 marca 2023 r.

logo Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Do konkursu mogą być zgłaszane tylko tereny inwestycyjne niezabudowane (greenfield), przeznaczone zgodnie z obowiązującym MPZP lub SUiKZP pod inwestycje przemysłowe, o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha.

Z udziału w konkursie wykluczone są tereny inwestycyjne, które zwyciężyły w poprzednich edycjach konkursu „Grunt na Medal”. Udział w konkursie nie wiąże się z ponoszeniem jakichkolwiek opłat.

Materiały dotyczące konkursu, w tym regulamin i wymagane załączniki dostępne są na stronie PAIH-u.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z załącznikami, należy przesłać do Podlaskiego Centrum Obsługi Inwestora, w terminie do dnia 26 marca, na adresy: katarzyna.krutul@podlaskie.eu, piotr.szutkiewicz@podlaskie.eu

Oryginał formularza zgłoszeniowego należy przesłać także w formie drukowanej na adres:

Podlaskie Centrum Obsługi Inwestora
Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej UMWP, telefonicznie pod numerami: 85 66 54 985, 85 66 54 495 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: katarzyna.krutul@podlaskie.eu, piotr.szutkiewicz@podlaskie.eu

Konkurs Grunt na medal 2023 został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

źródło: Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
oprac.: Paulina Dulewicz

Opublikował: Małgorzata Januszkiewicz

24 stycznia 2023

Powrót na początek strony