Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Rusza VI ogólnopolska edycja konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

9 stycznia 2023

Pola i wsie z lotu ptaka

Po raz szósty Samorząd Województwa Podlaskiego włącza się do organizacji konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”. Przedsięwzięcie skierowane jest do wszystkich sołectw, które realizowały projekty w latach 2010-2022 finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia.

Celem konkursu jest aktywizacja społeczności wiejskiej na rzecz podejmowania inicjatyw, które służą wzmocnieniu wiejskiej wspólnoty i poprawie warunków życia na wsi, promocji dobrych praktyk poprzez nagradzanie wzorcowych projektów sfinansowanych na wsi w ramach funduszu sołeckiego.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie dokumentów zgłoszeniowych przez Sołtysa osobiście lub pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
z dopiskiem: „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – etap wojewódzki 2023

W ramach etapu wojewódzkiego z nadesłanych zgłoszeń wybrane zostaną najciekawsze projekty. Zwycięzca I miejsca w etapie wojewódzkim zostanie zgłoszony do finału ogólnopolskiego konkursu. Laureat wojewódzki zobowiązany będzie do złożenia niezbędnych dokumentów w terminie i miejscu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanego przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu (85) 66 54 216,419 e-mail: odnowawsi@podlaskie.eu

W załączeniu formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu wraz z załącznikami.

oprac.: Cezary Rutkowski

Publikujący: Cezary Krystian Rutkowski

9 stycznia 2023

Powrót na początek strony