Logo witryny podlaskie.eu
Banerek Poznaj Podlaskie
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Banerek Poznaj Podlaskie

Wsparcie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Wkrótce ruszy konkurs ofert

5 stycznia 2024

To szansa na uzyskanie dotacji m.in. na promocję dawnych i obecnych tradycji ludowych, a także propagowanie wiedzy o kuchni tradycyjnej i rękodzielnictwie. Na ten cel podczas piątkowego (5.01) posiedzenia zarząd przeznaczył 600 tys. zł z budżetu województwa. Konkursowe wnioski będzie można składać od 9 do 31 stycznia br.

– Bogactwo tradycji regionalnych jest ogromną wartością naszej społeczności. Dlatego zarząd województwa wspiera różne formy kultywowania dziedzictwa regionu, w tym kulinarnego – mówił marszałek Artur Kosicki.

Dzięki dotacjom będzie można kupić m.in. sprzęt i materiały do wykonania rękodzieła, stroje ludowe, sprzęt kuchenny, wyposażenie stoisk plenerowych oraz sprzęt i akcesoria do przygotowywania posiłków i ich prezentacji, ale też np. pokryć koszty działań związanych z obsługą administracyjną projektu.

Wskazane w konkursie działania powinny dotyczyć:

  • popularyzacji tradycyjnych metod wytwarzania produktów, wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • działań w zakresie promocji zwiększenia spożycia produktów lokalnych i potraw opartych na bazie naturalnych składników oraz upowszechniania wiedzy na temat znaczenia zdrowej żywności w żywieniu człowieka;
  • wzrostu zainteresowania konsumentów produktami lokalnymi i ekologicznymi;
  • wzmacniania oraz podtrzymania zaangażowania społeczności lokalnej w działania służące promocji dawnych i obecnych tradycji ludowych;
  • budowy więzi wśród społeczności lokalnych obszarów wiejskich na podstawie tradycji kulinarnych i rękodzielniczych;
  • promocji wielokulturowości kulinarnej oraz prezentacji bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji rękodzielniczych;
  • wspierania aktywizacji mieszkańców obszarów wiejskich w celu zwiększenia liczby inicjowanych przedsięwzięć;
  • kultywowania oraz propagowania wiedzy o kuchni tradycyjnej i tradycji rękodzielniczych poprzez przygotowanie i wydanie publikacji.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kluby sportowe oraz kościoły i związki wyznaniowe.

Każdy z beneficjentów może złożyć tylko jeden wniosek. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł. Konkurs dotyczy działań, które realizowane będą od 9 kwietnia 30 września br.

Więcej szczegółów – w załączeniu.

Paulina Tołcz
red.: Małgorzata Sawicka

Opublikował: Dawid Korpacz

5 stycznia 2024

Powrót na początek strony